Hovedside
Forfedre
Etterkommere
Slektsgreiner
Historier
Bilder
Lenker
 
 
 
Mine sider
Iversen/Viklem
Rokset
Monset
 
 
 

 

 

 

 

Slektsgreiner

Her kan du prøve å finne litt informasjon om de forskjellige slektsgreinene bakover i slekta. Sidene utbedres etter hvert...

 

Johan Arnt Solems slekt

Johan Arnt Solems farsslekt var fra Solem i Rissa

Her er litt om familien til Johannes og Anne Solem

Johan Arnt Solems mor var fra Langseter i Rissa

Skjema over 15 ledd i Langseterlinja

 

 

Gunhild Roksets slekt

Gunhild (Rokset) Solem var fra Rokset i Skaugdalen. Her er litt om familien Rokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solem
 

Navnet Solem har familien fått fra gården Solem. Slektsnavnet Solem har gjennom de siste slektsleddene blitt skrevet på flere ulike måter, muligens – som vanlig var på den tida – etter prestens forgodtbefinnende. Den første på mannsiden i vår slekt som har navnet Solem, er Ole Olsen Solem f. 1758. I de to neste leddene, skrives navnet ”Solum”, men Johan Arnt skriver Solem igjen.

Ole Olsen Solem kom til gården Solem gjennom giftemål. Han ble gift med Margrete Larsdatter Solem. Oles far var Ole Sjølien, og leddet før dette på mannssiden er også ”Sjølien”. Ellers ser det ut til at det er på kvinnesiden familien har tilknytning til gården Solem lenger bakover, men disse har jeg ikke klart å finne ut så mye om ennå.

______________________

Johan Arnt Solem var født i Rissa på gården Solem den 4. desember 1864, som sønn av Johannes og Anne Solem. Hans slekt kan spores tilbake til 1500-tallet på de eldste forgreininger.

På farssiden har Johan Arnt flere ledd på Solem-gården:

Far: Johannes Olsen Solum f. 1824

Mor: Anne Olsdatter Langseter f. 1829

 

Farfar: Ole Olsen Solum f. 1788

Farmor: Petronella Jonsdatter Føl

 

Oldefar: Ole Olsen Solem f. 1758

Oldemor: Barbro Anne Knudsdatter Baldstad

 

Tippoldefar: Ole Johansen Sjølien

Tippoldemor: Margrete Larsdatter Solem

 

Her er det sikkert mer informasjon å finne om leddene lenger tilbake på Solem, og det er også ei grein på Sjølia hvor vi kjenner noen ledd lenger tilbake: Ole Sjøliens foreldre var Johan Sjølien og Kari Dyrendal. Sistnevntes forfedre kan spores tilbake til midten av 1500-tallet på Dyrendal-gårdene.

 

Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familien Johannes og Anne Solem

Johannes Olsen Solum f. 1824

Gift med Anne Olsdatter Langsæter f. 1829

Vi kjenner følgende barn:

a)    Peternilla Johannesdatter Solem f. 17.06.1855

b)    Ole Johannessen Solem f. 1858 d. 12.10.1916

c)    Olaus Johannessen Solem f. 1861

d)    Johan Arnt Johannesen Solem f. 04.12.1864

e)    Isak Johannesen Solem f. ca 1867

 

 

 

Peternilla Johannesdatter Solem f. 17.06.1855, død 1925

Skrevet som "Petternetta" ved folketelling i 1865

Gift første gang på Breigjerdet

Gift andre gang på Langmo

3 barn

 

 

Ole Johannessen Solem f. 1858 d. 12.10.1916

Gift med Marie f. 1857

Barn:

a)    Johan Olsen Solem f. 1889

b)    Ole Olsen Solem f. 1892

c)    Ane Olsdatter Solem f. 1895, "Ane Sørvika"

d)    Beret Anna Olsdatter Solem f. 1898, gift Holten

e)    Olaf Olsen Solem f. 1900

 

 

Olaus Johannessen Solem f. 1861

Gårdbruker og snekker. Bosatt på Solem, bruksnummer 9.

Gift med Marta Arntsdatter f. 1867

 

Barn:

a)    Johannes Olaussen Solem f. 1889

b)    Anna Olausdatter Solem f. 1894

c)    Bergite Olausdatter Solem f. 1896

d)    Olga Margrete Olausdatter Solem f. 21.09.1900

 

Johan Arnt Johannesen Solem f. 04.12.1864 i Rissa

         Døpt 15.01.1865

Gift med Gunhild Rokseth f. 17.05.1868 i Rissa

         De flytta til Ørland 18.04.1894 og kjøpte gården Viken 14.04.1900

 

6 barn:

a)  Anna f. 11.09.1892 i Rissa, døpt 23.10.1892, død 23.02.1901

b) Ole f. 03.04.1895, døpt 05.05.1895, død 09.07.1899

c)  Anne Margrethe f. 04.01.1898

d) Olaf f. 12.07.1901

e) Isak f. 15.06.1903, død 27.06.1921

f)    Aslaug f. 24.09.1904, døpt 13.11.1904, død 04.12.1904

 

Isak Johannesen Solem f. ca 1867, d. 27.10.1901 i tæring

Skredder. Kom til Grande i 1899.

Gift med Karen Knutsdatter fra Rissa

Bodde på Grande, bnr. 26

 

3 barn:

a) Ingeborg f. 1892 i Rissa

b) Johan f. 02.08.1900

c) Kristian f. 02.08.1900

 

Denne teksten kan lastes ned i WORD eller PDF - format

Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langseter

Johan Arnt Solems mor, var Anne Olsdatter Langseter. Hennes slekt er hovedsaklig fra gårdene Langseter, Dyrendal og Sund i Rissa. Den første gården vi kan knytte til denne linja, er Dyrendal Østigarden. På mange måter dominerer Dyrendal-gårdene de første leddene på flere sider av hennes slekt.

Det finnes slektstavler for Anne Olsdatter Langseters slekt. Disse finner du under "Slektsregister" eller ved å trykke her.

Du finner også en framstilling av 15 ledd i slekta ved å trykke her.

 

 

Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjematisk oversikt over leddene i Langseterslekta

Johan Arnt Solems mor, het Anne Olsdatter Langseter. Nedenfor er ei skjematisk oversikt over leddene i Anne Olsdatter Langseters farsslekt, med et eksempel på 6 ledd videre i vår grein av slekta.

 

 

 

1

Arnt

Trolig født midt på 1500t

 

 

 

2

Otter Arntsen Dyrendal (Østigarden)

Trolig født rundt 1570

 

 

 

3

Arnt Ottersen Dyrendal (Utigarden)

f. ca 1595

 

 

 

4

Bernt Arntsen Dyrendal

f. ca. 1654

 

 

 

5

Arnt Berntsen Dyrendal

f. ca. 1694

 

 

 

6

Ole Arntsen Dyrendal/Langseter

f. 1726

 

 

 

7

Arnt Olsen Langseter

f. 1756

 

 

 

8

Ole Arntsen Langseter

f. 1792

 

 

 

9

Anne Olsdatter Langseter

f. 1829

 

 

 

10

Johan Arnt Johanessen Solem

f. 1864

 

 

 

11

Olaf Solem

f. 1901

 

 

 

12

Helge Solem

f. 1935

 

 

 

13

Åslaug

f. 1961

 

 

 

14

Gunhild

f. 1980

 

 

 

15

Anna

f. 2000

 

 

 

 

Anslagene på fødselstidspunkt for de 2 første ledd, er mine egne. Arnt i 3. ledd er født ca. 1595. Faren hans, Otter i 2. ledd, kan være født så seint som 1575, og hans far igjen, Arnt i 1. ledd, kan være født så seint som i 1555. Det er trolig lengre mellom generasjonene enn dette, men det vet vi altså ikke.

Kilden er Bratberg: ”Gårds- og slektshistorie for Rissa” – bind II. Som kjent kan det være feil i disse bygdebøkene. Arbeidet videre – for dem av oss som er interessert i det - vil måtte bestå i å få verifisert disse dataene i kilder som kirkebøker osv.

Opplysningene er samlet og framstilt av Åsmund Solem

 

Denne teksten kan lastes ned i WORD eller PDF - format

Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokset

Etterkommere av Anne Marta Rokset og Ole Haftorsen Grenne

Ane Martha Olsdatter Rokseth f. 1840

Gift med Ole Haftorsen Grenne f. 1834

 

 

Barn:

a)      Olbert Olsen Rokseth f. 05.03.1861

b)      Håkon f. 14.09.1863, d. 1864

c)      Håkon f. 07.01.1865

d)      Karen f. 1866

e)      Gunhild f. 17.05.1868

f)        Margrethe f. 1870

g)      Olina f. 06.01.1872

h)      Kristian f. 1874

i)        Kristine f. 1877

j)        Anton f. 1878

k)      Isak f. 04.02.1881

  

Bakerst fra venstre: Margrethe, Gunhild, Olbert, Håkon, Karen, Olina

I midten: Ole og Ane Martha

Sittende fra venstre: Anton, Kristian, Kristine, Isak

 

Denne teksten kan lastes ned i WORD eller PDF - format

Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beats by dre cheap sport blue 6s louis vuitton outlet retro jordans for sale louis vuitton outlet foamposites for sale louis vuitton outlet beats by dre outlet jordan 6 sport blue louis vuitton outlet sport blue 6s sport blue 3s coach outlet history of jordan 6s history of jordan 6s Cheap louis vuitton jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet jordan 6 sport blue Lebron 11 history of jordan 6s cheap jordan shoes michael kors outlet foamposites for sale sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet kate spade outlet